Kakaoinvestering skal skape flere gode arbeidsplasser i Nigeria

Juni 22, 2023

Norfund går for første gang inn i kakaoforedling. Gjennom en investering på 12 millioner dollar vil Norfund skape jobber i Nigeria og samtidig bidra til å håndtere utfordringer knyttet til arbeidsforhold i verdikjeden for kakao og sjokolade.

Foto: Kyle Hinkson/Unsplash

OH Ecosystems Ltd (Eco) har spesialisert seg på kakaoforedling og produksjon av sjokolade på det afrikanske kontinentet. Gjennom oppkjøp av et lokalt selskap i byen Ibadan, sørvest i Nigeria, har Eco sikret seg fasiliteter som de siste årene har vært lite i bruk, men som har kapasitet til å videreforedle 20 000 tonn kakaobønner per år og bearbeide dem til kakaolikør, kakaosmør og kakaopulver som selges videre til internasjonale og lokale kunder. Eco samarbeider med etablerte selskaper i den globale kakaoverdikjeden, og har blant annet med seg ghanesiske Niche Cocoa, Afrikas største lokalt eide kakaoprodusent, som teknisk partner.

Norfunds investering på 12 millioner dollar skal finansiere oppgradering av produksjonsfasilitetene og bidra til at selskapet kan lage flere produkter basert på kakao.

Obafemi Awobokun

– Norfund går inn i kakao vel vitende om utfordringene denne industrien har knyttet til arbeidsforhold, ikke minst i form av barnearbeid hos underleverandører. Vi vet at det kan bli krevende, men vi har ambisjoner om å bidra til en drift i tråd med høye standarder innenfor miljø og sosiale forholder, sier Obafemi Awobokun, som er ansvarlig for investeringen i Norfund. 

Som en del av partnerskapet med Eco, skal Norfund støtte et program for å styrke bøndene i verdikjeden, kalt «EcoWise», som allerede er testet ut i Ghana. Fattigdom er hovedårsaken til barnearbeid og tvangsarbeid blant kakaobønder, og målet med programmet er å bekjempe dette gjennom blant annet mer rettferdig betaling og opplæring i samarbeid med selskapet. 

– Det er viktig for oss å ha partnere som Norfund som er opptatt av både den økonomiske og sosiale effekten av arbeidet vårt. Sammen kan vi bidra til en bærekraftig produksjon i hele verdikjeden basert på Nigerias landbruk, sier Nathaniel Durant, administrerende direktør i Eco.

Øke andelen av kakao som blir videreforedlet lokalt

Vest-Afrika produserer 4 millioner tonn kakao per år, mer enn 75% av verdens kakaoproduksjon.70% av denne kakaoen blir imidlertid eksportert som råvare til utlandet uten ytterligere verdiskapning lokalt. Ved å investere i lokal videreforedling, vil Norfund bidra til flere gode jobber, økte skatteinntekter og eksportinntekter til Nigeria.

– Å øke andelen av råmaterialet som videreforedles lokalt kan skape et stort antall arbeidsplasser som gir den raskt voksende befolkningen i Nigeria muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, sier Awobokun. Investeringen vil bidra til å skape 600 direkte jobber og ytterligere 1500 indirekte jobber i kakaokjeden. Det vil også være et bidrag til å nå Nigerias mål om å utvikle flere alternative inntektskilder for landet som i dag er svært avhengig av olje- og gassindustrien.