Klimainvesteringsfondet investerer for å akselerere energiomstillingen i Sørøst-Asia  

Januar 22, 2024

Klimainvesteringsfondet, som forvaltes av Norfund har investert 10 millioner amerikanske dollar i “South East Asia Clean Energy Fund II”, kjent som Seacef II. Investeringen skal bidra til å oppskalere tidligfase selskaper med løsninger for lavutslippssamfunnet i Indonesia, Vietnam og Filippinene.  

Den siste rapporten fra det internasjonale energibyrået, IEA, viser at Sørøst Asia så vidt ligger over Midtøsten og Afrika i forventet utbygging av fornybar energi de neste årene. En nøkkelutfordring for å nå det internasjonale målet om tredobling av fornybar energi innen 2030 er finansiering til sektoren i utviklingsland. Fondet kommer til å investere i lovende løsninger for energieffektivisering, fornybar energi, elektrisk mobilitet og kraftnett, i en tidlig fase med behov for risikovillig kapital for videreutvikling. 

– Denne investeringen er den første vi gjør under vårt klimainvesteringsmandat i Filippinene, Vietnam og Indonesia. Det er land der behovene for investeringer i løsninger som unngår klimautslipp er store og der vi kan gjøre en forskjell. Vi ser frem til å gjøre flere klimarelaterte investeringer i disse landene fremover,

Felix Barwinek, Senior Investment Manager i Norfund

Fondet forvaltes av Clime Capital, en Singapore basert fondsforvalter med gode resultater fra et lignende fond. I tillegg til Norfund er blant annet de svenske, de nederlandske og britiske utviklingsfinansieringsinstitusjonene samt Cisco Foundation blant investorene i SEACEF II fondet. Det er også Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), der statsminister Jonas Gahr Støre sitter i Global Leadership Council.  

  Å muliggjøre utvikling og oppskalering av lokale selskaper med lokale løsninger sentrale for energiomstillingen er viktig for oss og i tråd med vårt mandat. Forholdene ligger også godt til rette for å mobilisere mer privat kapital, sier Barwinek.  

Fondet ønsker å bidra til å sette fart på energiomstillingen i raskt voksende økonomier med høy andel fossil energi, som Indonesia, Vietnam og Filippinene.  

Ved å bringe inn kapital for å redusere risikoen for bedrifter og utviklingsprosjekter i tidlig stadium, har vi vist at små beløp kan utnyttes til å gi betydelige resultater. Nå er tiden inne for å skalere opp og maksimere resultatene vi kan oppnå med hver investerte dollar. Vi tror vår modell er måten å oppnå dette på,

Joshua Kramer, Chief Investment Officer og medgründer av Clime Capital

Her kan du lese den offisielle pressemeldingen: