Klimainvesteringsfondets første investering på Sri Lanka skal bygge solceller på skoletak 

Klimainvesteringsfondet, forvaltet av Norfund, lanserer sin første investering på Sri Lanka i et fransk selskap som har spesialisert seg på å bygge solceller på tak av skoler og andre offentlige bygg i landet. – Slik utbygging er en effektiv måte å bidra til at en større andel av Sri Lankas energiforsyning blir fornybar, sier Inge Stølen, investeringsansvarlig for Norfund.

Photo: Volta

Klimainvesteringsfondet går inn med 4 millioner dollar i et samarbeid med selskapet Volta. Volta er et fransk selskap som har utviklet i sol- og vindkraft siden 2013, i Frankrike, Polen og Det indiske hav. 

På Sri Lanka har selskapet i samarbeid med sin lokale partner Gaia siden 2021 bygget ut solceller på over 500 skoler i Uva-regionen.  

Investeringen skal bidra til å skalere opp dette arbeidet til flere skoler og i to nye regioner i landet. Partnerne har i første omgang som mål å bygge ut minst 50 MW bare i år. 

Klimainvesteringsfondet, som forvaltes av Norfund, ble opprettet i fjor med mål om å unngå utslipp av klimagasser ved å investere i fornybar energi i utviklingsland med store utslipp fra kull og andre fossile energikilder. 

Sri Lanka er ett av åtte prioriterte land for det nye fondet. Fondet har siden opprettelsen i fjor gjort syv investeringer, alle i Sør-Afrika og India. Nå investerer Norfund fondet for første gang i på Sri Lanka – og for første gang i solceller på tak. 

Inge Stølen, investeringsansvarlig for Norfund.

– Utbygging av solceller på tak er en rask og effektiv måte å øke tilgangen på rimelig fornybar energi, sier Inge Stølen, investeringsansvarlig for Norfund.   

Fra å ha en kraftsektor i hovedsak basert på vannkraft, har andelen kull i kraftmiksen vokst til den nå utgjør ca en tredjedel, mens om lag halvparten er fornybar energi. Manglende nedbør har de siste årene før til strømbrudd som følge av redusert produksjon fra vannkraftverkene. 

Myndighetene på Sri Lanka har en ambisiøs plan om å bygge ut 500 MW solenergi og 150 MW vindkapasitet årlig fram mot 2042. Sol på tak har vært en av de hurtigst voksende alternative energiformene i landet, med 516 MW installert ved slutten av 2021. 

Myndighetenes planer anslås å kreve årlige investeringer på 1,4 milliarder USD til energiproduksjon og lagring. (Ceylon Electricity Board

– Finansieringsbehovene er betydelige, samtidig som investeringsstrømmene nå ser ut til å bevege seg mot andre markeder. Her kan klimainvesteringsfondet gjøre en betydelig forskjell, sier Stølen.  

– Vi er stolte over å ha fått på plass dette samarbeidet med Norfund, som er anerkjent for sin ekspertise innen fornybar energi i fremvoksende økonomier. Samarbeidet vil være viktig for å nå våre mål om å utvikle 100 % fornybar energi på Sri Lanka samtidig som vi opprettholder de høyeste ESG-standardene, sier Pierrick Morier, styreleder og medgründer av Volta.

Mer fakta om energi på Sri Lanka 

  • Landet med 22 millioner innbyggere hadde ved slutten av 2021 en installert produksjonskapasitet på 4184 MW (Ceylon Electricity Board) – vel en tiendedel av tilsvarende samle kapasitet i Norge (38 744 MW ved inngangen til 2022).  
  • Veksten i energietterspørsel følger den økonomiske veksten, i snitt 2,6% i året.  
  • Manglende nedbør har de siste årene før til strømbrudd som følge av redusert produksjon fra landets vannkraftverk. 
  • Utslippene per innbygger på Sri Lanka er på 1,1 tonn, mens hver nordmann i snitt slipper ut seks ganger så mye (Verdensbanken).