Lanserer første investering under det nye klimainvesteringsfondet

Mars 3, 2022

Norfund presenterer i Cape Town i dag det som vil bli den første investeringen under det nye klimainvesteringsfondet. Prosjektene innen vind- og solenergi i Sør-Afrika, som det skal investeres i, vil årlig føre til unngåtte utslipp større enn samtlige norske personbiler og varebiler.

– Vi har ingen tid å miste, så jeg er svært glad for at Norfund allerede nå kan presentere det som vil bli den første investeringen under deres nye klimamandat, sier utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim, som besøker Sør-Afrika i anledning lanseringen.

Investeringen på 217 millioner kroner skal gjøres med Norfunds britiske søsterfond CDC, i det sør-afrikanske selskapet H1. Det skal bidra til å finansiere vind- og solenergi på til sammen ca 2,4 GW. En årlig produksjon ca 6400 GWh vil bidra til å unngå utslipp på hele 6,2 millioner tonn CO2 årlig*. Det tilsvarer 12,5% av Norges årlige utslipp – mer enn alle norske personbiler og varebiler.

– At Norfund kan bidra til å unngå så store utslipp, viser at vi er på rett vei. Regjeringen har som mål at Klimainvesteringsfondet skal være fullt operativt allerede i juni i år. Det blir da Norges viktigste verktøy for å bidra til å få fart på den globale energiomstillingen, sier Tvinnereim.

– Sør-Afrika er et av flere utviklingsland som er avhengige av en drastisk økning i tilgangen på risikovillig kapital dersom de skal lykkes med å erstatte kull med fornybar energi, og vi ser store muligheter til å bidra, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Image: Scatec. Location: Upington Solar Complex.

Samarbeid med Scatec om verdensledende sol + batteripark

Norfund har allerede samarbeidet med H1 om investeringer i fornybar energi i landet. Kapitalen som skytes inn nå skal investeres i vind- og solenergiprosjekter i samarbeid med flere energiselskaper, blant annet norske Scatec, Mainstream (eid av norske Aker Horizons), og Globeleq (eid av Norfund og CDC).

Samtidig med lanseringen, signerer Norfund, CDC og H1 også en intensjonsavtale om delfinansiering av H1s 49% eierandel i et prosjekt fra Scatec som kombinerer solenergi og batterilagring. Hybridprosjektet kommer til å bli et av de største i verden, og en milepæl som viser at solenergi kan være konkurransedyktig over større deler av døgnet.

Kombinasjonen av 540 MW solenergi og 225 MW/1140 MWh batterilagring vil gi strøm fra 5 om morgenen til 21:30 om kvelden. Prosjektet vil produsere ca 900 GWh strøm, og bidrar alene til å unngå ytterligere 870 000 tonn CO2*.

Viser potensialet for klimainvesteringsfondet

Størrelsen på de unngåtte utslippene viser skalaen for hva det nye klimainvesteringsfondet kan oppnå når det skal kapitaliseres opp med to milliarder kroner hvert år de neste fem årene.

– Vi ser at Norge kan utgjøre en enorm forskjell når vi nå gir Norfund større muskler til å gjøre mer i landene der utslippsveksten er størst.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Norfund ser muligheter for flere investeringer i Sør-Afrika framover, og jobber også med prosjekter tenkt lagt til det nye klimamandatet i blant annet India, Indonesia og Vietnam.

Kullutfasing krever enorme investeringer

Sør-Afrika får i dag mesteparten av sin energi fra kull, noe som gjør at landet har verdens tolvte største i utslipp av drivhusgasser.

– Det offentlige energiselskapet Eskom, som står for det meste av landets strømproduksjon, har store gjeldsproblemer, og lokale finansinstitusjoner har ikke mulighet til alene å finansiere den enorme nye fornybare kapasiteten landet trenger, sier Thorleifsson.

Meridian, en tankesmie basert i Cape Town, har anslått at Sør-Afrika trenger investeringer i ny fornybar energi på over 450 milliarder rand – 260 milliarder kroner – det neste tiåret for å nå sine klimamål.

H1 er et selskap som investerer egenkapital i infrastruktur og som er kvalifisert som såkalt Black Economic Empowerment investor i Sør-Afrika. Myndighetene har stilt krav om minimum 49% lokalt eierskap i fornybarprosjekter, men det er stor mangel på finansiering for disse selskapene.

* Unngåtte utslipp er regnet ut ved hjelp av “IFI Default grid factors 2021 v3.1” (Combined Margin for South Africa): https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/ifis-harmonization-of-standards-for-ghg-accounting/ifi-twg-list-of-methodologies