Lanserer verdens første klimarettede garantiselskap 

Februar 5, 2024

Norfund investerer i verdens første klimarettede garantiselskap, med mål om å utløse 1 milliard dollar i klimafinansiering til utviklingsland. Det skal skje gjennom å stille garantier for investorer som kjøper grønne obligasjoner notert på London-børsen og grønne lån utstedt i det private kredittmarkedet.   

Ylva Lindberg, EVP i Norfund, på lanseringen av GGC på London Stock Exchange.

Green Guarantee Company (GGC), vil bli administrert av Development Guarantee Group, og ble lansert på London-børsen.  

Utviklingsland må ifølge IEA syvdoble sine investeringer i fornybar energi dersom de skal kunne vokse samtidig som verden lykkes i å begrense klimakrisen. Høy risiko ved investeringer i disse landene gjør imidlertid at kapitalen ikke er tilgjengelig eller blir svært dyr.  

– Green Guarantee Company vil bruke garantier til å hjelpe næringsliv i utviklingsland med å forbedre sin kredittverdighet slik at de får tilgang til globale kapitalmarkeder, 

Cathrine Kaasen Conradi,
Investeringsdirektør i Norfund

– Det enorme behovet for å trappe opp klimafinansieringen i utviklingsland gjør at det er avgjørende at vi bruker offentlige midler på en måte som mobiliserer mer privat kapital. Norfund er vårt viktigste verktøy for å bidra til det, og jeg er glad for at de er med på å utvikle nye innovative løsninger, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.  

Norfund er, ifølge Norfund-loven, satt opp til «å medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland.» 

– Norfund investerer primært egenkapital, som det er stor mangel på i markedene våre, men vi ser på garantier som en viktig del av verktøykassen for å utløse mer kapital, og gjennom denne investeringen vil vi bidra ytterligere til dette, i tråd med vårt formål, sier Conradi.  

Investeringen i Green Guarantee Company skjer sammen med Green Climate Fund, Nigeria Sovereign Investment Authority (Nigerias «oljefond»), Prosper Africa, USAID og britiske Foreign Commonwealth & Development Office, gjennom deres MOBILIST-program. Norfunds investering er på 5 millioner dollar, ca 52 millioner NOK.  

Cathrine Conradi og Fredrik Scheen fra Norfund på lanseringen i London.

– Garantiene kan gi låntakere i utviklingsland tilgang til langt mer kapital til en lavere kostnad, gjennom å løfte kredittvurderingen deres til investment grade, sier Conradi. 

GGC vil i første omgang hente inn 100 millioner dollar fra investorene for å stille garantier på opptil 1 milliard dollar. Selskapet har mottatt en BBB/Stable-rating fra Fitch. I første omgang vil GGC fokusere på privat kreditt og det grønne obligasjonsmarkedet på London-børsen. Selskapet planlegger imidlertid å utvide også til andre større børser, og det vil forsøke å hente inn ytterligere kapital fra privat sektor etter hvert som virksomheten utvides. 

– Garantiene vil i første rekke gå til lån til selskaper og prosjekter innen grønn infrastruktur, fornybar energi og utslippsfri transport i utviklingsland i Asia og Afrika, sier Conradi. 

GGC har også planer om å hjelpe låntakere med å levere en høy standard for rapportering om klimaeffekten av de grønne obligasjonene og lånene de garanterer, slik at grønne obligasjoner og lån til utviklingsland kan bli mer attraktive for investorer. 

Les den offisielle pressemeldingen her: