Mini-nett skal gi 200 000 mennesker tilgang på strøm på Madagaskar 

Januar 24, 2023

Det Norfund-eide selskapet WeLight skal gi 120 nye landsbyer energitilgang fra solceller. – Den nye finansieringen er en milepæl for selskapet som vil kunne gi mer enn 200 000 mennesker tilgang på strøm for første gang, sier Pål Helgesen, investeringsdirektør i Norfund.  

Husker powered by three-phase meter. Fialofa – Itasy region, Madagascar. Photo: WeLight

Madagaskar er et av verdens fattigste land, med 80% av befolkningen under fattigdomsgrensen. De fleste av landets 30 millioner innbyggere bor på landsbygden og av disse har bare 15% tilgang på strøm.  

Norfund, statens investeringsfond for utviklingsland, gikk i 2019 inn som eiere i selskapet WeLight, for å finansiere bygging av såkalte «minigrids» som gir strøm fra små solkraftverk med batterilagring til landsbyer som ikke er koblet på nasjonale nett.  

I partnerskap med det franske selskapet Sagemcom og det gassiske selskapet Axian Group, har Norfund støttet selskapet fra det som var to pilotanlegg i 2019 til at selskapet nå har etablert anlegg i 55 landsbyer, inkludert piloter i Mali i Vest-Afrika. Samarbeidet med mobilselskapene har vært viktig for å kunne gi kundene mulighet til å betale for strømmen med mobilbank i forkant.  

Nå har selskapet sikret ny finansiering som skal gi strøm til 200 000 mennesker i 120 landsbyer, med alt fra 400 til ca 2000 innbyggere. Den nye finansieringen er på til sammen 40 millioner euro, og Norfund og de eksisterende partnerne får nå med seg Den europeiske investeringsbanken (EBI), EDFI ElectriFI og Triodos Investment Management. 

WeLight streetlight in the village Ampasimatera – Sofia Region, in Madagascar on national day, June 26th. Photo: WeLight

– Tilgangen på strøm gir muligheten til å skape nye arbeidsplasser, og WeLight bidrar til å forsterke denne effekten gjennom å identifisere lokale entreprenører som får støtte og opplæring til å utvikle små bedrifter, sier Helgesen.  

Strømmen vil også brukes til å sette opp gatelys som forbedrer sikkerheten og muliggjør aktiviteter etter mørkets frambrudd, og skoler og helsesentre vil få tilgang på lys og kjøling.