Norfund er utsatt for alvorlig svindel

Oslo, 13. mai 2020

Norfund er utsatt for alvorlig svindel som følge av et avansert datainnbrudd. Vi samarbeider nå tett med politiet og andre relevante instanser for å få full oversikt og forfølge våre interesser. Vi iverksatte umiddelbart tiltak for å styrke rutiner og systemer og stanset alle utbetalinger fra selskapet.

Dette er en svært alvorlig hendelse som vi beklager på det sterkeste. Vi kartlegger nå det komplette hendelsesforløpet for å komme til bunns i saken og iverksetter tiltak for å hindre at tilsvarende skal kunne skje igjen.

Styreleder olaug svarva

Norfund er utsatt for alvorlig svindel som følge av et avansert datainnbrudd. Det er mye vi ennå ikke har full oversikt over, men per i dag kan vi si at det er en kjede av hendelser som har gjort denne svindelen mulig. Vi jobber nå for å kartlegge hendelsesforløpet i detalj, iverksette umiddelbare tiltak for å styrke rutiner og systemer og forhindre at dette kan skje igjen. Det faktum at dette har skjedd viser at systemer og rutiner ikke har vært gode nok.

Avansert datainnbrudd

Gjennom et avansert datainnbrudd fikk svindlere tilgang til informasjon om et lån på USD 10 millioner (ca. 100 millioner kroner) fra Norfund til en mikrofinansinstitusjon i Kambodsja. Svindlerne manipulerte og forfalsket informasjonsutveksling mellom Norfund og låntager over tid  på en måte som var realistisk i utforming, innhold og språkdrakt. Dokumenter og betalingsdetaljer ble forfalsket.

Som følge av datainnbruddet lyktes svindlere i å få lånet overført til en annen konto enn låntagers. Navnet på kontoinnehaver var det samme som navnet på mikrofinansinstitusjonen i Kambodsja. Pengene har gått til Mexico. Svindelen skjedde 16. mars. Det faktum at svindlerne manipulerte kommunikasjonen mellom Norfund og låntager var bidragende til at saken ble oppdaget først 30. april. Parallelt hadde svindlerne iverksatt et nytt svindelforsøk. Dette svindelforsøket ble avslørt og stoppet internt. Så langt har Norfund ikke avdekket svindel eller forsøk til svindel utover disse to. 

Dette er en svært alvorlig sak. Bedrageriet viser tydelig at vi som internasjonale investorer og bistandsaktører gjennom aktiv bruk av digitale kanaler er svært sårbare. Det faktum at dette har skjedd viser at våre systemer og rutiner ikke er gode nok. Det har vi umiddelbart tatt tak i

adm.dir. Tellef Thorleifsson

Norfund satte umiddelbart krisestab, kontaktet politiet og varslet vår eier Utenriksdepartementet. Vi bruker nå betydelige ressurser på å få oversikt over saken, og gjennomgår grundig interne rutiner og kontrolltiltak. Norfund samarbeider tett med politiet, vår bankforbindelse DNB og andre relevante instanser. Saken er anmeldt til politiet. 

Norfunds styre har engasjert PWC for å gjøre en ekstern, uavhengig gjennomgang av selskapets rutiner og sikkerhetssystemer.

Et økende problem for norske virksomheter

Norsk senter for informasjonssikkerhet, Økokrim og DNB er blant dem som viser til at denne type bedragerier et økende problem for norske virksomheter og at mørketallene er store. Norfund håper at vi ved å være åpne om dette kan bidra til å redusere risikoen for at tilsvarende skal ramme andre.

DNBs leder for bedrageribekjempelse, Terje A. Fjeldvær, sier: “Bedragerier av denne typen utføres av svært sofistikerte kriminelle. Med tilgang til e-postdialogen mellom to parter kan de gjøre seg kjent med hvordan disse korresponderer. Betalingene avviker ofte lite, eller ingen ting fra andre betalinger selskapet utfører og er derfor vanskelig å forhindre.”  

Åpenhet er viktig for Norfund

Det er viktig for oss å være åpne om dette, ikke minst for å redusere risikoen for at andre blir utsatt for lignende. I overensstemmelse med politiet har vi til nå ikke gått ut med saken.

Det inviteres til et pressemøte i dag kl. 15 i Norfunds lokaler i Oslo, Fridtjof Nansen Plass 4, hvor styreleder Olaug Svarva, administrerende direktør Tellef Thorleifsson, andre fra Norfund og representanter fra DNB vil være til stede. Av hensyn til smittevern er det et begrenset antall plasser. Vennligst send ønske om deltagelse til inger.nygaard@norfund.no.   

Relaterte artikler: