Norfund går inn i resirkulering av plast i Nigeria og Ghana

August 1, 2023

Norfund gjør sine to første direkteinvesteringer i plastgjenvinning i Afrika.

– Ved å utvikle fungerende modeller kan vi bidra til utviklingen av en industri som er avgjørende for å bekjempe plastforurensning og samtidig skape et stort antall arbeidsplasser, sier Carl Johan Wahlund, investeringsdirektør for grønn infrastruktur i Norfund.

Norfund gir 2 millioner euro i et konvertibelt lån til Wecyclers Nigeria Limited, et resirkuleringsselskap med base i Lagos. Samtidig investerer Norfund 10,5 millioner USD i Miniplast Ghana Ltd, en ledende plastprodusent med base i Accra, for å øke deres kapasitet innen plastgjenvinning.

  • Investeringen i Wecyclers vil finansiere et nytt anlegg for resirkulering av PET-flasker for bruk i nye flasker lokalt og i Europa. Anlegget vil ligge i Ogun-staten i Nigeria og ha en kapasitet på 12 000 tonn per år. Se egen pressemelding her.

  • Norfunds investering i Miniplast vil finansiere innkjøp av nytt produksjonsutstyr for å øke selskapets resirkuleringskapasitet til 1700 tonn i måneden. Økt andel resirkulert plast i produksjonen vil samtidig redusere selskapets kostnader. Se egen pressemelding her.

– Norge har tatt en lederrolle for å bekjempe plastforurensning internasjonalt, og er pådrivere for en global avtale mot plastforurensning og marin forsøpling. Økt gjenbruk og gjenvinning av plast, og god avfallshåndtering er avgjørende for å løse problemet.  Privat kapital vil spille en viktig rolle, og jeg er veldig glad for at Norfund nå bidrar til dette gjennom investeringer i denne sektoren i Afrika.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Det er anslått at det er mer enn 171 000 milliarder plastbiter i verdenshavene, opp fra 16 000 milliarder i 2005, og det er ventet ytterligere nesten en tredobling innen 2040.

Systemer for innsamling og resirkulering av plast er avgjørende for å bekjempe plastforurensning. Å etablere en kommersielt forsvarlig modell i hele verdikjeden er imidlertid komplisert selv i mange høyinntektsland, og enda mer utfordrende i utviklingsland, der reguleringer av avfall og håndheving av produsentansvar mangler.

– Wecyclers har klart å etablere en modell i et av de vanskeligere områdene i verden, med egen innsamling både direkte fra husholdninger og via kiosker, kombinert med et tett samarbeid med en europeisk plastprodusent som skal sikre at både prosessen og produksjonskvaliteten oppfyller internasjonale standarder.

Carl Johan Wahlund, Vice President Green Infrastructure, Norfund

I 2020 etablerte Miniplast en egen plastgjenvinningsvirksomhet som bruker lokalt plastavfall i produksjonen av ferdige plastprodukter. Investeringen i Miniplast forventes å skape mer enn 850 arbeidsplasser i hele verdikjeden for plast.

– Å støtte lokale produksjons- og resirkuleringsinitiativer vil bidra til å skape mange anstendige arbeidsplasser, ikke bare hos Miniplast, men i hele verdikjeden for plast.

Obafemi Awobokun, prosjektansvarlig for Miniplast i Norfund.

Miniplast var den første fabrikken som installerte solenergi levert av norskeide Empower New Energy, som Norfund også har investert i.

– Selv om bidragene fra disse to investeringene kan virke små i møte med den overveldende utfordringen verden står med plastforurensning, kan vi gjennom å demonstrere slike fungerende modeller muliggjøre utviklingen av en industri for avfallshåndtering. Planen er at de blir Norfunds første av mange planlagte investeringer innen resirkulering, sier Wahlund.