Norfund investerer i lokal produksjon av matolje i Etiopia

Januar 24, 2023

Krigen i Ukraina har sendt prisen på matolje i været og skapt store utfordringer for fattige importavhengige land. Norfund investerer nå i produksjon av matolje basert på lokale råvarer i Etiopia. Målet er å skape arbeidsplasser, øke matsikkerheten og gi inntekter til 200 000 småbønder i det sultrammede landet. 

SAMANU er et etiopisk selskap som selger forbruksvarer som matolje, såper og hveteprodukter i landet. Norfund og private investorer forvaltet av 54 Capital investerer nå 21 millioner USD (210 mill NOK) i selskapet. Investeringen skal finansiere byggingen av et nytt anlegg for å utvinne matolje fra lokal produksjon av soyabønner, sesam- og solsikkefrø.  

Anne Beathe Tvinnereim

– Denne investeringen kan bidra til økt matsikkerhet i et land som er hardt rammet av den globale sultkrisa. Slike investeringer i verdikjeden er avgjørende for å tilrettelegge for mer stabile inntekter til fattige småbønder, og er en sjanse til å satse på matproduksjon lokalt, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. 

Etiopia er et av verdens fattigste land, som i tillegg til borgerkrig også er hardt rammet av tørke, med flere dårlige regnsesonger på rad. Ifølge Verdens matvareprogram (WFP) er 20 millioner mennesker avhengig av matstøtte. 

– De økte matvareprisene som følge av krigen i Ukraina, er en enorm utfordring, men åpner også en unik mulighet til å gripe anledningen til å bygge opp lokal produksjon og skape lokale arbeidsplasser innen videreforedling av lokale råvarer, sier Andreas Davidsen, leder for landbruk og industriproduksjon i Norfund. 

Ifølge etiopiske myndigheter, har landet en etterspørsel etter matolje på 900 millioner liter i året, og bare 40%  dekkes av produksjon basert på lokale råvarer. Prisene på import av matolje har økt kraftig de siste årene, først som følge av pandemien, siden som konsekvens av Russlands invasjon av Ukraina, henholdsvis verdens neststørste og største produsenter av solsikkeolje. Senest i forrige uke offentliggjorde etiopiske myndigheter at de hadde sett seg nødt til å gå til innkjøp av 43 millioner liter palmeolje fra et selskap i Djibouti for å sikre befolkningen matolje til subsidierte priser. 

Andreas Davidsen

– For å etablere tilstrekkelig lokal produksjon av oljefrø til SAMANUs raffinerier, er planen å i løpet av seks år utvikle større klynger av produsenter i Etiopia, som vil gi levebrød til 200 000 småbønder, sier Davidsen.

I løpet av de første seks månedene etter investeringen er målet å identifisere 642 klynger og signere kontrakter med rundt 5-7000 småbønder. Norfund planlegger å bruke tilskuddsmidler til å støtte småbøndene med frø, gjødsel, opplæring og kapasitetsbygging, samt landbruksteknologi for å øke produktiviteten. 

– Vi er svært glade for å ha Norfund med på laget og dra nytte av deres omfattende erfaring, når vi nå skal skalere opp satsningen vår i tråd med vår strategi om å ytterligere styrke verdikjeden i Etiopia, sier Saad Aouad, Chief Investment Officer i 54 Capital PE Advisors. 


54 Capital is a leading Africa focused Asset Manager, regulated by the FSC in Mauritius, with offices in Dubai, Morocco and Addis Ababa, with a strong focus on Ethiopia. 54 Capital has built a portfolio of fast-growing assets in the pharmaceutical sector and the FMCG sectors in Ethiopia, making it the largest private equity investor in Ethiopia, with a total invested amount in excess of $200m in the country. Its market leading investee companies are involved in the manufacturing and distribution of essential medicines, beverages, food and food related products, as well as home care and personal care products. For more information, please visit www.54capital.com