Norfund-investering skal gi 30 millioner tilgang til rent drikkevann

Mars 16, 2023

Gjennom et nytt fond vil Norfund bidra til at 30 millioner mennesker får tilgang til rent drikkevann i Afrika og Asia.

2 milliarder mennesker mangler i dag tilgang til rent drikkevann. Klimaendringer, kraftig befolkningsvekst og urbanisering gjør at det kreves enorme investeringer for å nå målet om tilgang til vann for alle, FNs bærekraftsmål nummer 6, men så langt har det vært svært krevende å mobilisere kapital til sektoren.

Sammen med seks private og offentlige investorer går Norfund inn i det som blir det første investeringsfondet direkte rettet mot å investere i tilgang på rent drikkevann i Afrika og Asia. Norfund bidrar med 5 millioner euro (55 mill. NOK) inn i det som har fått navnet «Water Access Acceleration Fund» (W2AF).

«Vi ser et voksende antall bedrifter som utvikler løsninger for å tilby tilgang på rent drikkevann til en rimelig pris. Gjennom fondet vil vi bidra til at slike bedrifter kan få kapitalen de trenger til å vokse og dekke større deler av det enorme behovet for mer vann»

Delphine Gilbert, Investment Manager i Norfund

Ifølge Verdensbanken taper utviklingsland rundt 260 milliarder dollar årlig på grunn av dårlig vannforsyning, og det er estimert at hver krone investert i rent vann gir fire kroner igjen i reduserte helseutgifter.

Norfund ser store muligheter for å gjøre en forskjell gjennom investeringer i vann, og har de siste årene påbegynt en satsning innen sektoren. I 2021 investerte Norfund i selskapet TransAfrica Water Systems, et selskap som leverer blant annet vannpumpeløsninger, vannbehandling, og løsninger for avløpshåndtering i Kenya og Tanzania. Norfund har imidlertid også erfart at det er vanskelig å finne prosjekter som er kommersielt bærekraftige.

– En rekke utfordringer og ulike typer risiko gjør at mange lovende prosjsekter faller fra hverandre før det er mulig å gjøre en investeringsbeslutning, og vi har dessverre sett på en rekke mulige prosjekter som ikke har blitt noe av, sier Gilbert.

W2AF-fondet er det første i sitt slag i denne sektoren, med en kombinasjon av kommersiell privat kapital, utviklingsfinansieringsinstitusjoner, og bistandspenger for å avlaste noe av risikoen, såkalt blandet finansiering (blended finance).

– Målet er at det nye fondet gjennom å ta høyere risiko, kan vise at forretningsmodellene kan levere, og dermed også vise vei for andre investorer i vannsektoren, slik at enda flere kan få tilgang til rimelig og rent vann, sier Gilbert.

Fondet har i førsteomgang som mål kommittere 35 millioner dollar, med en intensjon om senere å doble denne summen. Investeringene har som mål å gi 20 milliarder liter vann til 30 millioner mennesker som i dag mangler tilgang i Afrika og Asia.

Read the English press release below