Norfund med første egenkapitalinvestering i FinTech

Mars 21, 2024

Norfund går inn på eiersiden i AwanTunai, et indonesisk FinTech-selskap som tilbyr digitale finansieringsløsninger for små- og mellomstore bedrifter i verdikjeden for rask omsettelige forbrukervarer (FMCG). Investeringen på 9,2 millioner USD (nesten 100 millioner NOK) i selskapet skal bidra til å skape flere jobber i Indonesia.

Sektoren for raskt omsettelige forbruksvarer, slik som mat og husholdningsartikler, består av et enormt antall mindre bedrifter og utsalg spredd over hele Indonesia. Tilgangen på kapital er lav, og mange bedrifter har ikke tilgang på formell finansiering, slik som lån i banken. Veldig lite av omsetningen og driften foregår digitalt.

– Vi har latt oss imponere av hvordan AwanTunai bruker FinTech for å nå ut til bedrifter som ikke har tilgang på formell finansiering i Indonesia. Vi gleder oss til å støtte selskapets ambisjon for å nå ut til flere bedrifter som igjen kan skape flere arbeidsplasser, sier Fay Chetnakarnkul, regiondirektør for Asia i Norfund.

Ambisiøse grunnleggere

Grunnleggerne Rama Notowidigo og Dino Setiwan startet selskapet i 2017 med et mål om å optimalisere den tradisjonelle og for det meste manuelle verdikjeden av raskt omsettelige forbrukervarer med teknologi og adgang til finansiering, for å videreutvikle lokalsamfunn i Indonesia. Ideen ble til etter å ha besøkt områder hvor særlig tilgang til arbeidskapital var veldig begrenset og ofte bare tilgjengelig fra lokale lånehaier som krevde skyhøye renter.

– Vi er stolte av å ha utviklet en teknologi som gjør at vi kan håndtere risikoen ved å låne til små og mellomstore bedrifter uten sikkerhet. Høye krav for å stille med slik sikkerhet, er et stort hinder for finansiell inkludering for små bedrifter globalt. Vi håper at vår teknologi for å gi usikrede lån som vi nå oppskalerer i Indonesia etter hvert også kan brukes i andre utviklingsland, sier Dino Setiawan, medgrunnlegger og CEO i AwanTunai.

Flere FinTech investeringer, men første med egenkapital

Norfund har tidligere gitt lån til FinTech-selskaper, som Wave Mobile Money, som opererer i Senegal og Elfenbenskysten, Amartha, en låneplattform i Indonesia med fokus på finansiering av kvinner på landsbygda, og Lula Lend, en teknologidrevet finansinstitusjon i Sør-Afrika.

Investeringen i AwanTunai blir imidlertid første gang Norfund går inn i FinTech-segmentet som eier gjennom en egenkapitalinvestering. Investeringen skal muliggjøre en oppskalering, slik at AwanTunai kan nå ut til enda flere bedrifter som i dag ikke har tilgang på formell finansiering. Andre investorer i denne omgang er MUFG Innovation Partners og Finnfund.

– Vi ser frem til å støtte AwanTunais visjon i å skape en mer inklusiv og digital økonomi i Indonesia, avslutter Chetnakarnkul.

Fakta om Norfund og Norfunds investeringer i finansiell inkludering

Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Norfunds formål er å skape jobber, forbedre levekår og støtte overgangen til netto null ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling. Norfund eies og finansieres av den norske stat, og er myndighetenes viktigste redskap for å styrke virksomheter som skaper arbeidsplasser og reduserer fattigdom i utviklingsland.

Hvorfor investerer Norfund i finansiell inkludering?

Ved utgangen av 2023 hadde Norfund 11,7 mrd NOK kommittert i finansiell inkludering. Det utgjorde 36% av porteføljen for Norfunds utviklingsmandat. I 2023 kommiterte Norfund 2,3 milliarder i selskaper innen sektoren.

Finansiell inkludering handler om å gjøre finansielle produkter og tjenester tilgjengelige og rimelige for både enkeltpersoner og bedrifter. Over halvannen milliard voksne har fortsatt ikke tilgang til grunnleggende banktjenester. Mangel på en sikker måte å spare og investere penger, gjør mange avhengige av uformelle långivere og personlige nettverk for å få tilgang på kreditt. Uten et velfungerende finanssystem og tilgang på kapital er det vanskelig å etablere bedrifter, utvikle privat sektor og skape jobber. Gjennom å investere i banker, mikrofinans og fintech bidrar Norfund til å utvikle privat sektor og skape jobber i utviklingsland.

Banksektoren i utviklingsland er ofte underutviklet. Norfund har derfor som mål å investere i effektive og skalerbare banker som søker å tilby mer målrettede og rimeligere finanstjenester til små og mellomstore bedrifter (SMBer) og til personmarkedet.

Norfund gir finansinstitusjonene tilgang på kapital og bistår dem også med å effektivisere sin utlånspraksis, for eksempel ved å ta i bruk ny teknologi, og til å sikre god eierstyring og selskapsledelse. På denne måten kan institusjonene lykkes i å redusere kostnader, oppnå økt effektivitet og tilby rimeligere og bedre tjenester til flere klienter.

Resultater i 2022

Avkastningen fra Norfunds investeringer i Finansiell inkludering som mål i IRR i investeringsvaluta har i snitt vært på 5,5%.

I 2022 ga investeringene i Norfunds portefølje finansielle tjenester til rundt 72 millioner kunder totalt. Porteføljeselskaper som rapporterte to år på rad, økte det totale antallet kunder med 8,9 millioner (16 % vekst) fra 2021 til 2022.

Den samlede låneboken for de direkte investeringene i Norfunds portefølje nådde totalt 726 milliarder NOK ved utgangen av 2022. Institusjoner med to år på rad med rapportering hadde økt sin kredittavsetning med 89 milliarder NOK (20 % vekst) fra 2021 til 2022.

Det totale antallet lån gitt til kunder av de direkte investeringene i Norfunds portefølje var 7,6 millioner, inkludert 5,1 millioner til privatkunder, 1,3 millioner til mikrofinanskunder og 365 000 til SMBer.

De direkte investeringene i Norfunds portefølje ga i 2022 totalt 388 milliarder kroner i kombinerte innskudd til 37,7 millioner kunder, hvorav 33,1 millioner gikk til privatkunder og SMB-kunder. Porteføljeselskaper med to år på rad med rapportering økte det totale antallet innskudd med 8,1 millioner (15 % vekst) i løpet av 2022.

(Mer om alle utviklingsresultatene av investeringene på området i årsrapporten her)