Norfund mot strømmen med rekordinvesteringer i 2022

Februar 27, 2023

Norfund økte sine investeringer i utviklingsland med over 20% til rekordhøye 6,5 milliarder i 2022.  

– Vi er fornøyde med å kunne øke våre bidrag til å skape jobber og bekjempe fattigdom og klimagassutslipp, i en tid der kapital trekkes ut av verdens fattigste land samtidig som behovene er større enn noensinne.

Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund

Også i pandemiårene 2021 og 2020 økte Norfund sine investeringer, med henholdsvis 10% og 20%.

Norfund har de siste to årene mottatt 1,68 milliarder over bistandsbudsjettet til å skape jobber ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling. I 2022 fikk Norfund i tillegg for første gang overført én milliard kroner til et nytt klimainvesteringsfond, som matches med en milliard fra Norfunds kapital.

Norfund investerte imidlertid nesten 2,5 ganger det overførte beløpet.

– Vi ser at vi kan utgjøre en effektiv forskjell gjennom å investere pengene vi får over bistandsbudsjettet i stedet for å gi dem bort. Gjennom avkastning og nedsalg bruker vi de samme pengene flere ganger til å bidra til å bekjempe enda mer fattigdom og klimaendringer

Tellef thorleifsson, adm.Dir. Norfund

Det nye klimainvesteringsfondet, rettet mot å unngå klimagassutslipp ved å investere i fornybar energi i utviklingsland, ble operativt i mai. Norfund kom raskt i gang med forvaltningen av fondet, og gjorde nye investeringer under det nye mandatet på rett under 2 milliarder kroner.

Rett over én milliard ble investert i øvrige energiprosjekter over Norfunds utviklingsmandat. 1,8 milliarder ble investert i selskaper som fremmer finansiell inkludering. Resten gikk til selskaper innen landbruk, industri og infrastruktur.

– Vi er glade for at vi har lykkes med å øke investeringene våre vesentlig gjennom tre år der pandemien og ringvirkningene av krigen i Ukraina har gjort det særlig krevende for fattige land å tiltrekke seg kapitalen som trengs for å skape jobbene som gjør det mulig å vokse ut av fattigdom, sier Thorleifsson.

Nye utfordringer – og nye muligheter

Norfund har gjennom året gjort flere investeringer i verdikjedene innen lokal produksjon av matvarer.

– De økte matvareprisene som følge av krigen i Ukraina, er en enorm utfordring, men økte priser på import åpner også nye muligheter til å bygge opp lokal produksjon og skape lokale arbeidsplasser innen videreforedling av lokale råvarer, sier Thorleifsson.

Kombinasjonen av krevende tider for næringslivet og økte renter har ført til at investeringene i fattige land, som så ut til å komme tilbake igjen etter pandemien, har stanset opp igjen, ifølge tall fra UNCTAD.

Økte subsidier til fornybar energi i Vesten, med USAs Inflation Reduction Act i spissen, gjør også at investorer er mindre villige til å prioritere energiinvesteringer i utviklingsland.

– Vi ser at behovet for investeringer i fornybar energi i våre prioriterte marked for klimainvesteringsfondet er blitt enda større, og at vi kan bidra effektivt til å unngå svært store utslipp, sier Thorleifsson.