Norfund på Arendalsuka

August 9, 2023

Foto: Mona Hauglid, Arendalsuka

I midten av august er det igjen tid for Arendalsuka. Her er en oversikt over arrangementene der Norfund vil delta.


INVESTERINGSTØRKE I UTVIKLINGSLAND – KAN NORGE REDDE VERDEN?

Arrangør: NHOs Pådriverforum for næringsutvikling

Tid: Mandag 14/8 2023 15:00 – 16:00

Fra Norfund: Tellef Thorleifsson, administrerende direktør


WHAT OPPORTUNITIES FOR NORWAY IN AFRICAN IMPACT INVESTMENT?

Arrangør: Katapult

Tid: Mandag 14/8 2023 17:00 – 18:00

Fra Norfund: Tellef Thorleifsson, administrerende direktør


ENERGISIKKERHET OG ENERGIOMSTILLING I FREMVOKSENDE MARKEDER

Arrangør: Multiconsult, Norfund, Solenergiklyngen, Scatec, NABA

Tid: Tirsdag 15/8 2023 08:30 – 09:30

Fra Norfund: Tellef Thorleifsson, administrerende direktør


HVORDAN SIKRER VI EN RETTFERDIG OMSTILLING FOR ALLE?

Arrangør: Attac Norge, Norsk Folkehjelp, Latin-Amerikagruppene i Norge

Tid: Tirsdag 15/8 2022 13:00 – 13:45

Fra Norfund: Per Kristian Sbertoli, leder samfunnskontakt


RENEWABLE ENERGY IN AFRICA – NORWAY CAN ACCELERATE THE GREEN SHIFT

Arrangør: Scatec

Tid: Tirsdag 15/8 2023 14:00 – 14:45

Fra Norfund: Tellef Thorleifsson, administrerende direktør


FINANSIERING FOR FREMTIDEN – NYE ALLIANSER FOR VERDENS FATTIGE

Arrangør: SOS-barnebyer

Tid: Onsdag 16/8 2023 15:00 – 16:00

Fra Norfund: Per Kristian Sbertoli, leder samfunnskontakt