Norfund satser på små bedrifter i Sør-Sudan 

Januar 12, 2023

Med et nytt lån til Kinyeti Venture Capital vil Norfund sammen med søsterfondet Swedfund, satse videre på små og mellomstore bedrifter i Sør-Sudan.  

Kinyeti er et investeringsselskap som ble etablert i 2012 som en joint venture mellom Norfund og Swedfund. Selskapet gir sårt tiltrengt risikokapital til lokale små og mellomstore bedrifter i Sør-Sudan i form av lån. Ved å tilby kapital til gründere og etablerte virksomheter i vekst, er målet å skape nye jobber og bygge landets private sektor. Norfund gir nå et oppfølgingslån på opptil 4 millioner USD.  

Sør-Sudan har vært plaget av omfattende korrupsjon, politisk konflikt og borgerkrig. Mer enn åtti prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Landet er også svært utsatt for konsekvensene av klimaendringer, inkludert både flom og tørke.  

Kinyeti har imidlertid utviklet seg til å bli et levedyktig selskap, som midt i utfordringene og den politiske og økonomiske ustabiliteten, har lykkes i å støtte små og mellomstore bedrifter med finansiering og dermed skapt arbeidsplasser i Sør-Sudan. 

Vegard Halvorsen

– Som et lønnsomt investeringsselskap i Sør-Sudan, er Kinyeti godt forankret i vår strategi for sårbare stater. Nå kan vi satse videre gjennom en oppfølgingsinvestering, basert på et tiår med erfaring siden Kinyeti ble etablert, sier Vegard Halvorsen, investeringsdirektør i Norfund. 

Kinyeti har investert nesten 11 millioner USD i 21 selskaper til dags dato, med planer om å investere ytterligere 10 millioner USD i løpet av de neste fire årene.  

Investeringene har gått til blant annet små bedrifter innen mat- og landbruksvirksomhet, entreprenører som trenger kapital til kjøp av maskiner, til transport, logistikk og lagerbyggninger, og til fornybar energi. 

– Kinyeti bidrar til utvikling av bedrifter i en spesielt sårbar økonomi, og er dermed spesielt viktig for å skape arbeidsplassene Sør-Sudan trenger for å bekjempe fattigdom. Vi håper at erfaringene med selskapet også kan bidra til å tiltrekke mer risikokapital til landet etter hvert, sier Halvorsen.