Norfund selger solparker i Rwanda og Mosambik

Mars 1, 2024

Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland selger sine eierandeler i to solparker i Afrika. Til sammen har anleggene en kapasitet på 48,5 megawatt.

ASYV-kraftverket i Rwanda. Bildekreditt: Scatec.

–  Med dette frigjør vi kapital som igjen skal investeres der det trengs mest for å bekjempe fattigdom og unngå klimautslipp, sier Mark Davis, EVP for fornybar energi i Norfund.

Solparken, den største i Rwanda, ble offisielt åpnet av daværende statsminister Erna Solberg sommeren 2015. Det var det første større kommersielle solkraftverket i Øst-Afrika, og et viktig bidrag i et land der diesel utgjorde en viktig del av forsyningen for de 15 prosentene av befolkningen med tilgang til strøm.

Solparken i Mosambik var den første store solparken i landet da den åpnet i 2016. Som i Rwanda samarbeidet KLP, Scatec og Norfund også her. Produksjonen på rundt 75 gigawattimer i året tilsvarer forbruket til mer enn 170,000 husholdninger i landet.

En ekte solskinnshistorie

–  Vi er stolte av å at vi var med på å muliggjøre disse to toneangivende solparkene i Sør- og Øst-Afrika, som har vist vei og gitt nyttige erfaringer for utviklingen av flere prosjekter i regionen for både oss og andre aktører,

Mark Davis, evp for fornybar energi

Solparken i Rwanda selges til det amerikanske selskapet Fortis Green Fund I Rwanda Holdings Ltd og det gassiske selskapet Axian Energy Green Ltd. Anlegget i Mosambik selges til Globeleq, et selskap som eies av Norfund (30%) og British International Investment. Scatec har også nylig solgt sin eierandel i begge solparkene.