Norfund styre

Styret sørger for at Norfund opererer i samsvar med Norfund-loven fra 1997 og fondets vedtekter. Styret definerer Norfunds strategi og godkjenner individuelle investeringer som overstiger et spesifisert beløp. Andre investeringsbeslutninger delegeres til administrerende direktør. Norfunds styre utnevnes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen er konstituert av Utviklingsministeren som er ansvarlig for statens eierskap i Norfund.

Olaug Svarva

Olaug Svarva

Chair
Brit Rugland

Brit Rugland

Director
Tove Stuhr Sjøblom

Tove Stuhr Sjøblom

Director
Vibeke Hammer Madsen

Vibeke Hammer Madsen

Director
Martin Skancke

Martin Skancke

Director
Finn Jebsen

Finn Jebsen

Director
Vidar Helgesen

Vidar Helgesen

Director
Marianne Halvorsen

Marianne Halvorsen

Director (Employee Elected)
Lasse David Nergaard

Lasse David Nergaard

Director (Employee Elected)