Norfund tangerte rekord for investeringer i utviklingsland

Mars 18, 2024

Norfund tangerte i fjor rekordnivået på 6,5 milliarder fra 2022. Samtidig falt verdens samlede investeringer i utviklingsland med 9 prosent.

– Vi har lykkes i å holde et høyt nivå på våre bidrag til å skape flere jobber i noen av de mest krevende landene der høy risiko gjør at mange investorer kvier seg for å satse,

Tellef Thorleifsson, administerende direktør i norfund

De samlede utenlandske direkteinvesteringer til utviklingsland falt i fjor med 9 % til 841 milliarder dollar, med et fall på 12 % i utviklingslandene i Asia og 1 % i Afrika, ifølge en rapport fra UNCTAD.  

Norfunds investeringer har hatt en jevn vekst de siste årene, tross krevende tider preget blant annet av pandemien. I 2020 økte investeringene med 20%, i 2021 med 10% og i 2022 med nye 20%. I 2023 ble altså rekordnivået på 6,5 milliarder fra året opprettholdt. Norfunds samlede kommitterte portefølje var på 36,2 milliarder ved årsskiftet. 

Investerer 2,5 ganger beløpet overført fra staten 

Norfund har over bistandsbudsjettet de siste to årene mottatt 1,68 milliarder til fondets utviklingsmandat og én milliard til Klimainvesteringsfondet. De samlede årlige investeringene er nå på 2,5 ganger beløpet overført fra statsbudsjettet, som følge av frigjorte midler fra avkastning og nedsalg. 

– Gjennom å investere i stedet for å gi bort pengene, mobiliser vi privat kapital og bruker de samme midlene flere ganger, så vi kan bidra til å bekjempe mer fattigdom og klimaendringer, sier Thorleifsson. 

Norfund fikk ansvar for det nye klimainvesteringsfondet rettet mot å unngå utslipp i utviklingsland i 2022. I 2023 investerte Norfund 1,6 milliarder over dette mandatet i fornybar energi i land med særlig høy andel fossil energi i eksisterende og planlagt kraftproduksjon. 

– Behovene for kapital til fornybar energi i disse markedene har vokst ytterligere som følge av dyrere kapital og høye gasspriser, og vi ser store muligheter for å gjøre en betydelig forskjell, sier Thorleifsson.   

Over halvparten av investeringene til Afrika  

Over utviklingsmandatet investerte Norfund ytterligere 1,4 milliarder i fornybar energi. Norfund investerte 2,3 milliarder i selskaper innen finansiell inkludering, 812 millioner i selskaper innen landbruk og industri, og 412 millioner i lokale og regionale fond som investerer direkte i selskaper. 

51% av Norfunds investeringer over begge mandater i 2023 gikk til Afrika, 34% til Asia og 16% til Latin-Amerika. Av Norfunds samlede kommitterte portefølje var 62% i Afrika ved årsskiftet. 

– Gjennom investeringer som gir tilgang på energi og kapital, samt eierskap direkte i bedrifter, ser vi at vi kan bidra på å bekjempe fattigdom på en effektiv, bærekraftig og skalerbar måte, sier Thorleifsson.