Ny investering skal gi 1,9 millioner tilgang på solenergi i Afrika

Juni 17, 2022

Norfund investerer i ny finansieringsløsning som baner vei for at selskapet d.light, som gir solenergi direkte til kunder utenfor nettet, kan utvide sin virksomhet over større deler av Afrika.

Norfunds investerer i den nye løsningen sammen med amerikanske Development Finance Corporation (DFC), ResponsAbilitys administrerte fond og Oikocredit.

Siden 2016 har Norfund vært deleier i d.light – en av de største aktørene innen såkalt off-grid solenergi i Afrika.

D-light selger systemer med solceller og batteri, som kundene nedbetaler via mobilbetalinger, gjerne til en pris tilsvarende det husholdningen tidligere brukte ukentlig på parafin. Når systemet er nedbetalt har de gratis strøm.

Businessmodellen gjør at d.light er avhengig av å låne mye penger, og  rentene som må betales fra sol-systemet sendes fra produsent til det er nedbetalt av brukeren, blir avgjørende for hvor rimelig løsninger som kan tilbys – og dermed hvor mange som kan få tilgang.

Fleksibel arbeidskapital

I fjor gikk Norfund derfor også inn som investor i BLK1, et finansieringsverktøy for lokal valuta rettet mot å gi d.light tilgang til løpende og fleksibel finansiering.

Den nye investeringen, kalt BLK2, gir d.light tilgang på mer slik fleksibel arbeidskapital for å gjøre selskapet i stand til å tilby sine energiprodukter til en rimeligere pris og tilgjengelige for flere kunder. De fleste av dem lever under fattigdomsgrensen og mangler i dag tilgang til strøm.

«Vi er spesielt glade for at vi gjennom denne avtalen er i stand til å tilby kapital i lokal valuta for på den måten å redusere lånekostnadene og gjøre det mulig for d.light å gi økt livskvalitet gjennom solenergi til enda flere mennesker,»

Mark Davis, avdelingsleder for Ren energi i Norfund

BLK 2 har blitt strukturert for å gi d.light finansiering i flere valutaer opp til tilsvarende USD 238 millioner over en toårsperiode, noe som gir selskapet fortsatt tilgang til bærekraftig og rimelig finansiering for bedriftens virksomhet i Kenya, og planer om å utvide til andre afrikanske land i nær fremtid.

Investeringen forventes å bidra til at 1,9 millioner mennesker får tilgang til ren og moderne energi, som også vil unngå 600 000 tonn CO2-utslipp.

Gir energi til millioner av nye husholdninger

Norfunds nye virksomhetsrapport viser at selskapene i Norfunds portefølje ga 3,5 millioner nye husstander tilgang til elektrisitet i 2021. Økningen skyldes hovedsakelig selskaper som d.light som tilbyr solenergi direkte til mennesker som bor utenfor nettet.

Behovene er imidlertid store. Ifølge IEA økte antallet mennesker uten tilgang til energi med 2 % til 768 millioner i 2021, etter årlige nedganger fra 1,6 milliarder i 2000. Økningen er først og fremst i Afrika, hvor utviklingen ikke har holdt tritt med befolkningsveksten etter pandemien.