Ny leder for Klimainvesteringsfondet

September 8, 2023

Norfund-sjef Tellef Thorleifsson kunngjorde i dag at Bjørnar Baugerud, Senior Vice President i Norfund, nå skal lede Klimainvesteringsfondet.

Baugerud blir med det den første lederen av Klimainvesteringsfondet, som ble operativt i mai 2022. Norfund har allerede satt over 2 milliarder kroner i arbeid gjennom å investere i fornybar energi i utviklingsland med store utslipp fra kull og annen fossil energiproduksjon.

– Ingen i verden er bedre kvalifisert for denne stillingen enn Bjørnar, sier Tellef Thorleifsson. – Å ha en utpekt ansvarlig leder vil lette vårt viktige arbeid med å øke farten på den globale energiomstillingen.

Baugerud vil også fortsette i rollen som Senior Vice President i avdelingen for fornybar energi i Norfund.

– Arbeidet vi gjør gjennom Klimainvesteringsfondet er både viktig og utrolig motiverende. Jeg ser frem til å ta fatt på denne nye rollen og fortsette det gode arbeidet kollegene mine allerede har satt i gang, sier Baugerud.