Mandat

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND) har til formål å medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Hensikten er å etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av høy risiko.

Norfunds mandat er deefinert i Norfundloven av 1997.

Norfund bekjemper fattigdom ved å investere i bærekraftige virksomheter

FNs mål for bærekraftig utvikling nummer 1 er å utrydde all form for fattigdom. For å oppnå dette må bistand fokusere på bærekraftig vekst, sosial utvikling og institusjonsbygging. I henhold til Norfunds mandat bidrar vi til å nå dette målet ved å bygge bærekraftig økonomisk vekst.