Rekordstore investeringer i 2020

Januar 26, 2021

Mens direkteinvesteringer i utviklingsland falt med 12% i 2020 som følge av pandemien, investerte Norfund for rekordhøye 4,8 milliarder i de samme landene.

Ifølge en UNCTAD Investment Trends Monitor publisert 24. januar, kollapset globale utenlandske direkteinvesteringer (FDI) i 2020 og falt 42% til anslagsvis 859 milliarder dollar fra 1500 milliarder USD i 2019.

Det største fallet i dollar var i utviklede land, men utviklingslands sårbare økonomier rammes hardt. Investeringer i utviklingsland falt samlet med 12%, men med store forskjeller – i Afrika var fallet på 18%.

Investerer «mot strømmen»

I 2020, endte Norfund med investeringsforpliktelser på hele 4,8 milliarder kroner – en økning på 20% fra 2019, da samlede investeringer var på 4,0 milliarder.

I krevende tider som nå med pandemien er det særlig viktig at en aktør som Norfund kan investere «mot strømmen». Vi er godt fornøyde med at vi har kunnet bidra på denne måten til å sikre eksisterende arbeidsplasser og å skape nye jobber.

Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund

– Mer enn halvparten av Norfunds investeringer i 2020 var i Afrika. Vi har opplevd at vi kan utgjøre en viktig forskjell her, blant annet gjennom kapital til bedrifter som har hatt behov for å investere for å tilpasse seg den nye virkeligheten som følge av Covid-19, sier Thorleifsson.

SN Power solgt for 10,9 mrd kroner

Norfund gjorde i 2020 også avtale om det største nedsalget i fondets historie, da SN Power ble solgt til Scatec for hele 10,9 milliarder kroner, noe som ga Norfund en årlig avkastning på 19%. 

Har investert for 2,5 ganger tilskuddet fra bistandsbudsjettet

Nyinvesteringene på 4,8 milliarder er mer enn to og en halv ganger de totalt 1,85 milliardene som Norfund mottok over statsbudsjettet i 2020.

– Vi ser at Norfund kan bruke bistandspengene effektivt til å bidra til å skape arbeidsplasser og bekjempe fattigdom gjennom at vi selger oss ut når det ikke lenger er like stor bruk for oss, og dermed kan bruke kapitalen med avkastning på nytt der behovene er store, sier Thorleifsson.