Satser på ny teknologi for å gi flere banktjenester i lavinntektsland

Juli 18, 2022

Integra Partners Fund II har allerede gjort noen investeringer. Wagely er en plattform i Indonesia som tilbyr ansatte umiddelbar tilgang til opptjent, men ikke ennå betalt lønn, med sikte på å tilby finansielle tjenester til industriarbeidere.

Nye tall fra Verdensbanken viser at en av fire voksne i verden mangler en bankkonto. Norfund satser nå på selskaper som skal nå flere av dem gjennom løsninger via mobiltelefonen.

Norfund lanserer nå en investering i fondet Integra Partners Fund II, som retter seg mot selskaper i Sørøst Asia som satser på finansiell inkludering gjennom bruk av ny teknologi. Investeringen er den siste i rekken av flere investeringer innen det som gjerne kalles fintech.

Selskapet Integra Partners er en forvalter av venturefond med base i Singapore. Norfund investerer nå 8 millioner dollar i Integras andre fond, Integra Partners Fund II LP, som skal investere i tidligfase teknologiselskaper i Sørøst-Asia.

Norfunds investering vil gi kapital til fintech-selskaper i en tidlig vekstfase, slik at de kan bidra med å forbedre tilgangen til finansielle tjenester i flere av Norfunds kjerneland. Fondet prioriterer fintech, insurtech (forsikringsteknologi) og digital helse, tre sektorer som er tett knyttet sammen i disse markedene, og som dermed åpner for synergieffekter.

Investeringen gir Norfund muligheter til å utvikle vår egen interne fintech-ekspertise, og vi ser også et potensial for å bygge en pipeline for direkte investeringer gjennom å investere sammen med fondet.

Erik Sandersen, EVP og leder for investeringer innen finansinstitusjoner i Norfund

Ser store muligheter i fintech

Norfund ser store muligheter i fintech og har den siste tiden også gjort flere direkte investeringer i slike selskaper. Denne måneden ga Norfund et lån til Wave Mobile Money, et fintech-selskap som opererer i Senegal og Elfenbenskysten. I fjor investerte Norfund i Amartha, en utlånsplattform i Indonesia med fokus på finansiering av kvinner på landsbygda, og i Lula Lend, en teknologidrevet finansinstitusjon med en ny teknologi for å vurdere risikoen for lån til små og mellomstore bedrifter i Sør-Afrika.

– Mens fintech selskaper generelt en periode har vært veldig høyt priset, gjør nedgangen den siste tiden at vi nå ser enda større muligheter til å gjøre investeringer der vi både kan utgjøre en forskjell og ha utsikter til en fornuftig avkastning, sier Sandersen.

En av fire har ikke bankkonto

I en fersk rapport fra Verdensbankens framgår det at 76% av verdens voksne befolkning nå har en bankkonto. Det er en betydelig framgang fra 68% i 2017 og 51% i 2011. Likevel er det langt igjen før alle har tilgang på grunnleggende finansielle tjenester, som i sin tur er en viktig driver for at folk skal kunne komme seg ut av fattigdom.

Det er også et betydelig kjønnsgap – i utviklingsland hadde i 2021 74 prosent av menn en bankkonto, mens bare 68 prosent av kvinnene hadde det samme.

Samtidig har mer enn 90 % av verdens befolkning en mobiltelefon og 83% en smarttelefon, og rapporten viser at mobilbank allerede utgjør en betydelig forskjell.

Dette er særlig tilfelle i Afrika sør for Sahara. Hele 33% av befolkningen her har mobilbank, mot 10% av verdens befolkning som helhet, og i 11 afrikanske land har flere tilgang på mobilbank enn ordinær bankkonto.