Solceller på tak snur trenden for energitilgangen i Afrika

Oktober 24, 2023

Etter at tallet på mennesker uten tilgang på energi i 2022 økte for første gang på flere tiår, er trenden positiv igjen i 2023, viser tall fra IEAs World Energy Outlook, som ble lansert 24. oktober. Norfund investerer i flere selskaper som tilbyr installasjoner av solcellepaneler, som enkelt kan betales via mobiltelefon.

– Vi ser at denne forretningsmodellen nå virkelig gir bidrag som monner, og vi har de siste årene investert i en rekke slike selskaper som gir økt livskvalitet og mulighet for arbeid gjennom energitilgang,»

Birgit Edlefsen, Investeringsdirektør i norfund

745 millioner mennesker mangler strøm

World Energy Outlook fra Det internasjonale energibyrået (IEA) belyser årlig de globale energiutfordringene i forkant av FNs klimakonferanse, COP, som i år finner sted i Dubai. Rapporten viste i fjor at antallet mennesker uten tilgang til energi økte for første gang på flere tiår, med rundt 6 millioner til rundt 760 millioner. Årets rapport viser imidlertid at tallet forventes å synke til 745 millioner i 2023.

80% av dem som mangler strøm, 600 millioner mennesker, bor i Afrika sør for Sahara, og her gir enkle solcelleanlegg med batterier og energieffektive løsninger særlig viktige bidrag til at flere får tilgang.

IEA anslår at antallet mennesker med tilgang til denne typen løsninger i Afrika sør for Sahara har økt med rundt 25 millioner siden 2019, og passerte 45 millioner i 2022. Det betyr at disse systemene nå gir strømtilgang til 4 % av de afrikanske husholdningene. Såkalte minigrids gir strømtilgang til 2 % av befolkningen i Afrika sør for Sahara, mens vanlig nettilgang gir tilgang til mer enn 40 %.

Denne lampen er en av mange rimelige produkter fra Sun King, og her gir den lys til en skredder.

– Tilgang til energi er en forutsetning for jobbskaping, økonomisk vekst og forbedret levestandard i utviklingsland, og dette er derfor et viktig satsningsområde for oss, sier Edlefsen.

1,8 millioner nye husholdninger fikk tilgang til elektrisitet gjennom selskapene Norfund har investert i innen såkalt offgrid og minigrid i 2022, viser Norfunds årsrapport.

Investering i Sun King skal gi ytterligere tilgang

Norfund investerer nå 20 millioner dollar i en innovativ finansieringsløsning som gir arbeidskapital til Sun King Financing Limited, for å gi økt tilgang på energi i Kenya. Selskapet er en av de største tilbyderne av såkalt «offgrid» solløsninger i Afrika og har allerede gitt strøm til over 100 millioner mennesker i Afrika og Asia.

– Redusert pris på solceller, batterier og energieffektive løsninger, har gjort det mulig å utvikle en businessmodell med sol på tak som nå moden nok til å oppnå større skala, men den er avhengig av å få tilgang på nok rimelig kapital, og her ser vi at Norfund kan gi viktige bidrag, sier Edlefsen.

Disse solcelledrevne lysene er både tryggere, billigere og lysere enn parafinlamper.

Norfund var tidlig ute med å bidra til å utvikle finansieringsløsninger som kan dekke behovet for arbeidskapital i dette markedet og har også bidratt til at selskapet d.light har en lignende finansiering.

Sun King-kunder har mulighet til å dele opp betalingene i rimelige avdrag, som kan utføres via mobil eller kontanter for så lite som $0,15 per dag. Deres Sustainable Financing Framework viser at blant de kenyanske kundene er om lag halvparten kvinner, hvorav de fleste får tilgang til formelle finansieringsprodukter for første gang.