500 millioner dollar til investeringer i bærekraftig skogbruk i Afrika

November 5, 2021

Gjennom et nytt partnerskap vil Norfund bidra til investeringer på 500 millioner dollar til bærekraftig afrikansk skogbruk. 

Green Resources

Partnerskapet ble lansert i forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow. Målet er å utvikle investeringsstrategier for å skalere opp bærekraftige skogbruk i Afrika sør for Sahara, og å bidra til investeringer på opptil 500 millioner dollar i løpet av de neste tre til fem årene.

Partnerskapet består av våre britiske og finske søsterfond, CDC og Finnfund, og det australske investeringsselskapet New Forests, i tillegg til Norfund. New Forests er eksperter på investeringer i skog.

Skal bevare naturskog og utvide ansvarlige plantasjer

Partnerskapet vil investere i bærekraftig skogbrukspraksis, der man kombinerer bevaring av gjenværende naturskog med ansvarlig utvidelser av produktive skogplantasjer og skogrestaureringsprosjekter over hele regionen.

Investeringer i bærekraftig skogbruk skaper arbeidsplasser og utvikling, og bekjemper klimaendringene.

Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund

Norfund har gode erfaringer med partnerskap innen både energi og finans. Der utnytter vi kapital og kompetanse fra ulike aktører til å skape større resultater enn summen av det hver enkelt aktør kunne skapt på egenhånd. Nå har vi stor tro på at vi kan bidra til det sammen innen bærekraftig skogbruk, sier Thorleifsson. 

Green Resources

Del av skognettverk med giganter som Apple og Goldman Sachs

USAs klimautsending John Kerry lanserte i Glasgow 2. november et nettverk av offentlige og private investorer med mål om å skalere opp investeringer i bærekraftig skogbruk. Norfund er blant de 16 grunnleggerne, som inkluderer giganter som Apple og Goldman Sachs.

Dette nye partnerskapet med CDC, Finnfund og New Forests i Afrika er et konkret svar på utfordringene Kerry løfter fram gjennom dette nettverket.

– Å redusere utslipp fra avskoging og bedre utnytte potensialet som ligger i å binde karbon gjennom bærekraftig skogbruk, kan gi avgjørende bidrag til å nå målet om netto-nullutslipp innen 2050, men det vil kreve store investeringer i utviklingsland, sier Thorleifsson.

Nytt norsk klima-investeringsfond

Norfund spiller allerede en viktig rolle i å bidra til unngåtte utslipp i utviklingsland gjennom investeringer i fornybar energi, som utgjør ca. halvparten av fondets portefølje.

For å skalere videre opp denne satsningen, har regjeringen fra neste år gitt Norfund ansvaret for å forvalte et nytt klimainvesteringsfond som skal ha som mandat å maksimere unngåtte klimautslipp.

– Investeringer i bærekraftig skogbruk vil i likhet med investeringer i fornybar energi kunne skape arbeidsplasser og økt velstand, samtidig som vi bidrar til å bekjempe klimaendringer, sier Thorleifsson