Afrikas største sol- og batterikraftverk er i gang

Januar 23, 2024

Afrikas største kombinerte solcelle- og batterikraftverk, utviklet av norske Scatec, er nå i gang med å levere strøm i Sør-Afrika. Klimainvesteringsfondet, forvaltet av Norfund, har investert over 400 millioner kroner i prosjektet som både unngår utslipp og viser hvordan batterilagring kan gi solenergi en enda viktigere rolle på det afrikanske kontinentet.  

Norfund har bidratt til å finansiere prosjektet i samarbeid med British International Investment (BII) gjennom det sør-afrikanske selskapet H1 Capital, som er kvalifisert som såkalt Black Economic Empowerment investor i Sør-Afrika, og som eier 49% av prosjektet.   

Kombinerer solenergi og batterilagring 

Kenhardt-anleggene utgjør et av verdens største hybride solenergi- og batterilagringsanlegg, og viser at solenergi kan være like kostnadseffektivt som fossile alternativer. Med 540 MW solenergi og 225 MW/1140 MWh batterilagring vil anlegget forsyne det nasjonale nettet med strøm fra 5 om morgenen til 21.30 på kvelden.   

– Gjennom denne investeringen bidrar Klimainvesteringsfondet Norfund forvalter til å unngå enorme utslipp i tråd med vårt mandat, samtidig som prosjektet som det første av en slik størrelse i Afrika, demonstrerer hvordan batterilagring kan gjøre det mulig for solenergi å spille en enda større rolle i et framtidig fornybart kraftsystem i Sør-Afrika og andre utviklingsland med store kraftbehov,

bjørnar baugerud, leder for Klimainvesteringsfondet i norfund

Stort behov for risikovillig kapital  

Sør-Afrika, som nå befinner seg i en akutt energikrise med hyppige strømbrudd, etterlyste under klimatoppmøtet i Dubai ytterligere klimafinansiering, for å både sikre stabil energiforsyning og følge opp sin forpliktelse om å øke omstillingen i retning fornybar energi.  

Sør-Afrika er verdens 14. største utslipper av drivhusgasser, noe som i stor grad skyldes at kullkraft står for nesten 90 prosent av energiforsyningen. Den Cape Town-baserte tankesmien Meridian, har anslått at Sør-Afrika trenger investeringer i fornybar energi på over 260 milliarder kroner det neste tiåret for å nå sine klimamål.  

Kenhardt-prosjektet vil årlig bidrar til å unngå 870 000 tonn CO2, tilsvarende utslippene til 430 000 norske bensinbiler.  

Les mer om investeringen her:

Lanserer første investering under det nye klimainvesteringsfondet