Finansgiganter og Norfund sammen for klimafinansiering i utviklingsland

April 8, 2021

Finansgiganter som Allianz, AXA, Bloomberg, Enel, Goldman Sachs og Macquarie vil sammen med europeiske utviklingsfinansierings-institusjoner, blant dem Norfund, samarbeide med India og Indonesia om å få fart på finansiering av nødvendige klimainvesteringer.

Noen av verdens største institusjonelle kapitalforvaltere, organisert under The Climate Finance Leadership Initiative (CFLI) og de europeiske utviklingsfinansinstitusjonene, EDFI, blant dem Norfund, lanserer i dag en rapport som viser hvordan offentlig-privat samarbeid kan tiltrekke investeringene som er nødvendig for å finansiere klimaomstilling i utviklingsland.

CFLI representerte en portefølje på USD 4,5 trillion (AUM) i 2019, mens EDFI hadde en konsolidert investeringsportefølje i utviklingsland på EUR 46 milliarder ved utgangen av 2019.

Rapporten skisserer skritt vekstøkonomier kan ta, med støtte fra næringsliv og det internasjonale samfunnet, for å tiltrekke seg mer privat kapital til grønne prosjekter, skape nye offentlig-private samarbeid og sikre en sterk gjenoppbygging fra pandemien

Michael R. Bloomberg, grunnlegger av Bloomberg LP og Bloomberg Philanthropies, og styreleder i CFLI

Rapporten peker på de viktigste faktorene som hindrer privat kapital fra å tilflyte klimaløsninger i vekstøkonomier. Sammen med initiativet Global Infrastructure Facility (GIF) i regi av G20, har CFLI og EDFI siden november sammen invitert ulike interessenter fra næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn til å gi innspill.

Om samarbeidet

Målet er offentlig-privat samarbeid som adresserer hindringene og gjør det mulig å tiltrekke den nødvendige kapitalen. Forslagene i rapporten er basert på eksempler fra fremvoksende markeder som har lykkes med å stimulere investeringer til støtte for bærekraftig vekst. De er tenkt mer som en meny, enn en ferdig modell som er ment å passe alle land.

Energiomstilling og vekst i utviklingsland krever så enorme investeringer at vi bare kan lykkes dersom offentlige midler brukes strategisk for å utløse langt større private summer.

TELLEF THORLEIFSSON, NORFUND CEO

Piloter i India og Indonesia

Basert på rapporten, vil aktørene bak sette i gang piloter for samarbeid med India og Indonesia. De er begge blant landene i verden med størst planer om ny kullkraft.

Regjeringen har varslet at den utreder et klimafond for å investere i nettopp denne typen land.

– Ved å samarbeide tett med både store private investorer og myndighetene i landene det gjelder, kan den kapitalen og kompetansen som aktører som Norfund tilbyr, og ikke minst kapitalen som et eventuelt klimafond kan tilby mer av, spille en enda viktigere rolle i å være bindeledd som katalyserer mer privat kapital fra private investorer som institusjonene bak CFLI forvalter, sier Thorleifsson.

Målet er at pilotene i India og Indonesia skal danne grunnlaget for modeller som kan repliseres i flere land, for å tiltrekke den nødvendige kapitalen for å akselerere energiomstillingen.

Store behov i India

Piloten i India er allerede under utvikling i samarbeid med britiske og indiske myndigheter.

Den italienske energigiganten ENEL er et av selskapene bak satsningen. I fjor sommer inngikk selskapet en samarbeidsavtale med Norfund om å bygge ut fornybar energi i nettopp India.

– Vi ser at behovet for kapital er enormt i India, og selv om det interesse fra private aktører, har aktører som Norfund som kan ta større risiko, en avgjørende rolle i å mobilisere tilstrekkelig kapital, og bidra til at landet kan basere sin fortsatt vekst ut av fattigdom på fornybar energi, sier Thorleifsson.