Høner til eggproduksjon skaper jobber og matsikkerhet for afrikanske bønder

Mars 12, 2024

Gjennom en investering i kyllingdistributøren Hatch Africa vil Norfund bidra til å skape arbeidsplasser og forbedre matsikkerheten for millioner av mennesker i flere afrikanske land.

Barn holder egg utenfor hjem i Adama, en av Etiopias største byer. Foto: Luke Dray.

Investeringen i Hatch Africa skjer gjennom selskapet AgDevCo, som spesialiserer seg på utvikling av afrikanske landbruksvirksomheter. Norfund, statens investeringsfond for utviklingsland, gikk inn på eiersiden i selskapet i februar 2022.

– Muligheten til å eie egne høner til produksjon av egg gir en god kilde til inntekt og ernæring for familier i sårbare områder, sier Ellen Cathrine Rasmussen, avdelingsleder for vekstkraftige virksomheter i Norfund, som også representerer Norfund i styret i AgDevCo.

Hatch Africa oppdretter og distribuerer kyllinger i høy kvalitet (av typen SASSO T451) til husholdninger og småbønder i Uganda, Etiopia og Rwanda, og planlegger nå ekspansjon til Kenya, Ghana og Elfenbenskysten.

– Fjørfe er et godt forsvar mot sult og fattigdom i flere afrikanske land. Egg inneholder nesten alle næringsstoffene vi trenger. Når folk har tilgang til verpehøns, kan det gjøre en stor forskjell for barns ernæring og gi viktige inntekter til småbønder,

utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Flere ben å stå på for småbønder

Over 95% av bøndene i Afrika sør for Sahara er avhengig av regnfôret landbruk, noe som gjør dem sårbare for ekstremvær forårsaket av klimaendringer. Å eie høner gir en ekstra inntekts- og matkilde som er mindre væravhengig. Kundene til Hatch Africa eier vanligvis mellom 5 og 20 høner hver, som brukes til å produsere egg til eget forbruk eller til å selge i lokalsamfunnet.

40% av de heltidsansatte i Hatch Africa er kvinner.

– Kyllingene de selger vokser raskere, legger flere egg og er mindre utsatt for sykdom, og gir i snitt bøndene tre ganger høyere inntekt enn de får fra lokale raser, forteller Rasmussen.

Selskapet når allerede 4,6 millioner husholdninger i Etiopia, Uganda og Rwanda, men visjonen er å nå alle bøndene i landene der de jobber og at landene skal få én kylling per person i året.

Flere jobber og økt matsikkerhet

AgDevCo jobber for å utvikle afrikansk landbrukssektor og skape nye jobber, samtidig som de bidrar til likestilling, klimatilpasning og produksjon av mat av høy kvalitet.

Solomon Yeshewaleul i Etiopia poserer med nyklekkede kyllinger oppdrettet av Hatch Africa.

– Hatch Africa har allerede 16 000 selgere og 2000 heltidsansatte, hvorav 40% er kvinner. Med hjelp fra investeringen planlegger de innen 2030 å seksdoble virksomheten og øke det årlige salget av kyllinger fra 45 millioner til 340 millioner, sier Rasmussen.

Om lag 282 millioner mennesker i Afrika Sør for Sahara, rundt 20% av befolkningen, var underernærte og manglet matsikkerhet i 2021. 30% av alle afrikanske barn var i 2022 veksthemmede på grunn av under- og feilernæring, med potensielt varige konsekvenser for utviklingen av deres kognitive evner.

– Egg inneholder nesten alle næringsstoffene vi trenger, og økt tilgang på egg er et viktig bidrag til økt matsikkerhet og bedre ernæring, sier Rasmussen.