Norfund investerer i asiatisk fintech for små og mellomstore bedrifter

November 3, 2023

Norfund investerer 7,5 millioner dollar i Funding Societies, Sørøst-Asias største digitale finansieringsplattform for små og mellomstore bedrifter. Målet er å bidra til å skape nye jobber i Indonesia og Vietnam.

I framvoksende økonomier står små og mellomstore bedrifter (SMBer) for 7 av 10 jobber, ifølge Verdensbanken. Mange av dem sliter imidlertid med å få tilgang til grunnleggende finansielle tjenester som sparing, forsikring og lån.

Funding Societies er en fintech-plattform som spesialiserer seg på kortsiktig finansiering for små og mellomstore bedrifter i Sørøst-Asia. Selskapet har ambisjon om å spille en avgjørende rolle i å bygge bro over gapet mellom dem som har tilgang til finansiering og dem som ikke har det.

«Vi er svært glade for å kunne støtte Funding Societies i å utvide rekkevidden og dermed ytterligere øke den finansielle inkluderingen, slik at flere SMBer kan vokse og skape sårt tiltrengte arbeidsplasser i Sørøst-Asia«

Erik sandersen, evp i Norfund

Krevende for SMBer å få tilgang på kapital

I utviklingsland utgjør mangel på finansiell infrastruktur et betydelig hinder for sosial og økonomisk utvikling. En studie utført av Funding Societies viser at 70 % av de små og mellomstore bedriftene i deres markeder var avhengig av startkapital fra egne oppsparte midler og støtte fra familie og venner. Bare 23 % klarte å skaffe finansiering fra tradisjonelle banker, og 7% brukte alternative finansieringskilder.

Fintech åpner nye muligheter for å tilby tilpassede låneprodukter, og ambisjonen er at Norfunds investering skal bidra til å skape flere jobber i små og mellomstore bedrifter i Indonesia og Vietnam.

«Vi er beæret over å samarbeide med Norfund om å tilfredsstille behovene for vekstkapital til flere underbetjente SMBer i Sørøst-Asia«

Kelvin teo, ceo i Funding societies

Fintech skaper nye muligheter – ikke minst for kvinnelige entreprenører

76% av verdens voksne befolkning har nå en bankkonto, viser tall fra Verdensbanken. Det er en betydelig framgang fra 68% i 2017 og 51% i 2011. Likevel er det langt igjen før alle har tilgang på grunnleggende finansielle tjenester, som i sin tur er en viktig driver for at folk skal kunne komme seg ut av fattigdom.

Det er også et betydelig kjønnsgap – i utviklingsland hadde i 2021 74 prosent av menn en bankkonto, mens bare 68 prosent av kvinnene hadde det samme. En studie om kvinnelige småskala-entreprenører i Indonesia viser at begrenset finansiering fra banker, på grunn av høye renter og kompliserte lånepapirer, utgjør et hovedhinder for kvinnelige bedriftseiere.

– Norfund ser store muligheter innen fintech som reduserer kostnader og evner å inkludere både enkeltpersoner og selskaper som i dag mangler finansielle tjenester, sier Sandersen. 

Norfund har tidligere blant annet investert i Wave Mobile Money, et fintech-selskap som opererer i Senegal og Elfenbenskysten, Amartha, en utlånsplattform i Indonesia med fokus på finansiering av kvinner på landsbygda, og i Lula Lend, en teknologidrevet finansinstitusjon med en ny teknologi for å vurdere risikoen for lån til små og mellomstore bedrifter i Sør-Afrika. I fjor investerte Norfund også i fondet Integra Partners Fund II, som retter seg mot selskaper i Sørøst Asia som satser på finansiell inkludering gjennom bruk av ny teknologi.