Investering i bioenergi kutter luftforurensning og unngår klimautslipp i India 

Januar 15, 2023

Klimainvesteringsfondet, forvaltet av Norfund, investerer i oppskalering av bruk av biomasseavfall til energi i India. Investeringen på 600 millioner kroner vil bidra til å unngå mer enn 2,8 millioner tonn CO2-utslipp, bidra til å bedre luftkvaliteten i Nord-India og gi inntekter til 100 000 bønder.

Hvert år brenner bønder i Nord-India halmen som er igjen på åkrene etter innhøstingen av korn og ris, for å raskt kunne så på nytt. Brannene bidrar hvert år til ekstreme nivåer av luftforurensning i regionen. 

Klimainvesteringsfondet, forvaltet av Norfund, investerer nå i SAEL Industries Limited, som har utviklet en forretningsmodell der bøndene får betalt for å samle inn disse restene for å bruke dem som drivstoff i biomassekraftverk.  

– Det er veldig positivt at regjeringens klimainvesteringsfond med dette bidrar til å redusere enorme utslipp av klimagasser og lokalforurensing, samtidig som et stort antall indiske småbønder kan få muligheten til å øke inntektene sine, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. 

Unngår store utslipp av klimagasser  

SAEL har allerede fem biomassekraftverk (80MW) i drift, og ytterligere seks (90MW) under bygging, og driver i tillegg flere prosjekter med solenergi. Norfunds investering på 600 millioner kroner skal bidra til å finansiere selskapets planer om å bygge ut ytterligere 100MW bioenergi og 400MW solenergi hvert år de neste fem årene.  

Investeringen er i første fase beregnet å bidra til å unngå mer enn 2,8 millioner tonn CO2 årlig, basert på dagens indiske energimiks. Det tilsvarer 3% av Norges årlige utslipp (eller 1,4 millioner norske bensinbiler).  

«Investeringen gir viktige bidrag til å øke produksjonen av stabil fornybar energi som kan gå hele døgnet, i tillegg til billig solenergi»

Mark Davis, direktør for fornybar energi i Norfund

India er verdens neststørste produsent av kullkraft og har verdens største vekst i energibehov. Ifølge IEA må landet bygge ut ny energi tilsvarende hele dagens forbruk i EU de neste 20 årene. India har tidligere lansert planer om at halvparten av landets energi skal være fornybar innen 2030, og verden er helt avhengig av at landet lykkes med dette for å nå de globale klimamålene. 

Avgjørende bidrag til bedre luftkvalitet og økte inntekter til bønder 

Den årlige brenningen av halm øker nivåene av fine partikler (PM 2,5) og er en av hovedgrunnene til at Delhi er hovedstaden i verden med dårligst luftkvalitet. Studier viser at luftforurensningen reduserer forventet levealder i regionen med opp mot ti år. Brenningen reduserer også kvaliteten på jorda, slik at bøndene må øke bruken av kjemikalier, som også har negative helseeffekter. 

Myndighetene har forsøkt å slå ned på brenningen, men det har vært krevende å fremme alternativer, fordi bøndene er avhengige av å kunne så på nytt i løpet av 20 til 25 dager etter innhøstning.  

– Ved å samle inn halmen og bruke den som drivstoff i våre biomasskraftverk, bidrar vi til å bekjempe et av landets største helseproblemer, samtidig som vi skaper lokal sysselsetting og ekstra inntekter til bønder og lokale gründere. Partnerskapet med Norfund vil fremskynde implementeringen av disse prosjektene, sier Jasbir Awla, styreformann og administrerende direktør i SAEL Limited.  

I dag leverer allerede ca 15 000 bønder halm til prosjekter i Punjab og Haryana, og 20 000 bønder er involvert i prosjekter under bygging i Rajasthan. Om selskapet lykkes med ekspansjonsplanene, anslår de at 100 000 bønder vil være involvert innen 5 år. 


Les mer om Klimainvesteringsfondet og India