August 19, 2022

Det nye klimainvesteringsfondet forvaltet av Norfund har sammen med KLP inngått avtale om å ta en 49% eierandel i et 420 MW solkraftverk i India utviklet av italienske Enel. Med investeringen har Norfund i løpet av kort tid satt hele 1,8 milliarder kroner i arbeid for å unngå klimagassutslipp gjennom det nye fondet.  

Norfund og KLP tar sammen en 49% eierandel i solenergiprosjektet Thar Surya 1 til ca 300 millioner NOK. Det 420 MW MWDC (300 MWAC) nye solkraftverket bygges i Rajasthan i India av italienske Enel Green Power. 

Det nye klimainvesteringsfondet ble vedtatt opprettet i fjor, og ble operativt i mai i år. Inkludert denne investeringen, har fondet allerede satt hele 1,8 milliarder kroner i arbeid gjennom forpliktelser til bygging av ny fornybar energi i Sør-Afrika og India.  

– Denne sommeren med ekstremhete og tørke i store deler av verden har vist tydeligere enn noensinne at vi ikke har noen tid å miste i kampen mot klimaendringene. Det er derfor veldig positivt at det nye klimainvesteringsfondet på rekordtid har kunnet sette pengene i arbeid i helt nødvendige investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Klimainvesteringsfondet skal etter planen bygges opp til 10 milliarder kroner over fem år, gjennom at det årlig settes av en milliard fra Norfunds kapital og en milliard fra statsbudsjettet. Men siden Norfund kan forskuttere deler av den halvdelen av fondet som skal komme fra Norfunds egen kapital, regner Norfund med å ta investeringsbeslutninger for ytterligere én milliard i løpet av året, slik at det totale beløpet for fondet ved årsskiftet allerede vil kunne ende opp på 2,8 milliarder. 

Enorme behov for investeringer i India 

Når det nye prosjektet er oppe og går, skal det levere mer enn 750 GWh i året. Gitt Indias nåværende energimiks, med en høy andel kull, vil prosjektet dermed årlig unngå mer enn 615 000 tonn CO2-utslipp (tilsvarende årlig utslipp fra 316 000 norske bensinbiler). 

– Vi er svært glade for å få på plass storskala investeringer under det nye klimainvesteringsfondet i India, der behovet for kapital er enormt dersom landet skal kunne basere seg på fornybar energi for å begrense klimakrisen, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund. 

Ifølge en ny rapport fra BloombergNEF (BNEF) vil India trenge hele 223 milliarder dollar i investeringer for å nå landets egne mål for utbygging av vind- og solenergi innen 2030. IEAs ‘India Energy Outlook 2021’  viser at India vil ha den største veksten i energibehov i verden. Landet vil trenge å legge til ny energi på størrelse med hele dagens forbruk i EU i løpet av de neste 20 årene. 

– Behovene er enorme og mulighetene for å sette pengene i arbeid er gode, så vi ser at vi raskt vil kunne sette i arbeid de 10 milliardene som er satt av til klimainvesteringsfondet over de neste fem årene.

Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund

– Med så store behov er det avgjørende at vi bruker offentlige penger på en måte som også utløser mer privat kapital. Det at Norfund har med seg Norges største pensjonsselskap KLP i denne investeringen, er et inspirerende eksempel, sier Tvinnereim. 

– KLP og Norfund har investert sammen i utviklingsland i ti år og vi er veldig glade for å gå inn i et marked som India hvor behovet for fornybar energi er stort. Utfasing av kull er nødvendig for å kutte utslipp i henhold til Parisavtalen. KLP har et mål om å øke klimavennlige investeringer med minst seks milliarder kroner hvert år. Dette har god klimaeffekt og gir god avkastning til våre eiere, sier konsernsjef i KLP, Sverre Thornes. 

Strategisk samarbeid med Enel 

Norfund har inngått et strategisk samarbeid med italienske Enel Green Power i India.  

– Dette er den første investeringen vi gjør sammen med Enel, men vi har store ambisjoner om å sammen kunne bidra med flere slike investeringer i India årene framover, sier Thorleifsson. 

India er selv et av landene som kan komme til å bli rammet aller hardest av klimaendringene. Kombinasjonen av økt varme og høy luftfuktighet vil øke forekomsten av dødelige varmebølger og kunne gjøre det nær umulig å arbeide utendørs, viser en rapport fra McKinsey.  

Les mer: