Rekordinvesteringer fra Norfund i utviklingsland tross pandemien

Norfund, statens investeringsfond for utviklingsland, økte sine investeringer i utviklingsland med 10% til rekordhøye 5,3 milliarder i 2021.

En av Norfunds investeringer i 2021 var 170 millioner kroner i Phatisa Food Fund som skal styrke og øke matforsyningen, lokal bearbeiding og distribusjon i Afrika sør for Sahara, gjennom å satse på 90 000 småbrukere.

Les på E24: Norfund trosset pandemien – økte investeringene

– Vi er fornøyde med at vi kan øke våre bidrag til å skape jobber og bekjempe fattigdom, midt i utfordringene pandemien har medført, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund

Også i pandemiåret 2020 økte Norfund sine investeringer, da med 20% til 4,8 milliarder kroner. I 2021 økte investeringene med ytterligere 10%, til 5,3 milliarder.

Investerte tre ganger mer enn overførte midler

Norfund mottok i fjor 1,68 milliarder over bistandsbudsjettet, men investerte tre ganger så mye.

– Vi ser at vi kan utgjøre en svært effektiv forskjell gjennom å investere bistandspengene i stedet for å gi dem bort. Gjennom avkastning og nedsalg kan vi bruke de samme pengene flere ganger, og dermed bidra til å skape enda flere arbeidsplasser, sier Thorleifsson.

Totalt gjorde Norfund 32 nye investeringer og 13 oppfølgingsinvesteringer i eksisterende selskaper. Ren energi var det største området med 2,7 mrd kr i nye investeringer, mens resten av kapitalen ble investert i vekstbedrifter og finansinstitusjoner. Norfund gjorde også sin første investering innen vannforsyning. 

Trosset pandemien

– Vi er særlig glade for at vi har lykkes med å vesentlig øke investeringstakten gjennom de to siste årene der det har vært enda viktigere å bidra til å skape nye arbeidsplasser for å demme opp for tapet av jobber som følge av pandemien, men der denne også har gjort arbeidet vår mer krevende, sier Thorleifsson.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sier i en kommentar på Twitter at resultatene viser hvor viktig det er å satse på Norfund:

En Norad-rapport lansert denne uken viser at over 700 millioner levde i ekstrem fattigdom i 2021, over 50 millioner flere enn i 2019 og nesten 100 millioner mer enn det ville vært uten pandemi.

Vil øke ytterligere i 2022

Norfund har over lang tid satset på fornybar energi for å legge til rette for nye arbeidsplasser og bekjempe fattigdom, men betydningen slike investeringer har for å unngå utslipp, har bidratt til at Norfund fra i år også skal forvalte et eget klimainvesteringsfond.

– Det er enorme behov for økte investeringer i både fornybar energi, selskaper innen verdikjedene knyttet til landbruket og banker som når ut til mindre bedrifter, og vi er klare for å øke investeringene ytterligere i 2022, sier Thorleifsson.

Europeiske utviklingsfinansieringsinstitusjoner øker

Sammenslutningen av europeiske utviklingsfinansieringsinstitusjoner (EDFI) rapporterer også om økte til 9 milliarder euro i 2021, med rekordhøye 4 milliarder euro til Afrika. Les mer her.