Klimainvesteringsfondet og KLP investerer i stort indisk vindkraftverk 

Juni 19, 2023

Klimainvesteringsfondet, forvaltet av Norfund, og KLP investerer sammen i et 168 MW vindkraftverk utviklet av Enel Green Power i India – for å unngå 570 000 tonn CO2e per år.

Klimainvesteringsfondets første årsrapport viser at fondet i fjor gjorde investerte i prosjekter som samlet vil unngå 6,2 millioner tonn CO2e per år* – tilsvarende 13 % av Norges årlige utslipp. 

Enel Green Power, en del av Enel-gruppen som siden 2008 har utviklet fornybare kraftprosjekter globalt, driver over 59 GW installert fornybar kapasitet i Europa, Asia, Afrika og Amerika. I juli 2020 inngikk Norfund og Enel Green Power en felles investeringsavtale for prosjekter for fornybar energi i India. Det første fellesprosjektet, et 420 MW Thar solcelleanlegg, ble annonsert i august 2022. 

168 MW vind-prosjekt

Dette andre prosjektet er et vindprosjekt på 168 MW i delstaten Gujarat. Enel Green Power har fått rettighetene til å selge kraft med en 25-årig kraftkjøpsavtale. Gjennom investeringssamarbeidet KNI India tar Norfund med seg KLP, Norges største pensjonsselskap, i en felles investering på 317 millioner kroner i egenkapital (2,4 mrd INR) og opp til 530 millioner kroner (4 mrd INR) i garantier til bygging av prosjektet. (Klimainvesteringsfondet eier 51% og KLP 49% av KNI India).

Unngår 573.000 tonn CO2 per år

Anlegget, som er satt i drift, er forventet å produsere ca 700 GWh per år. Gitt Indias nåværende energimiks, med en betydelig andel kullkraft, vil prosjektet unngå ca 573 000 tonn CO2 per år*. 

Investeringen er den fjerde under klimamandatet i India, landet med verdens største vekst i energietterspørsel. For å møte veksten de neste tjue årene, må India bygge ut like mye som dagens strømproduksjon i EU, ifølge IEA.

I 2022 vokste Indias kraftproduksjon i det raskeste tempoet på 33 år, og kullkraftproduksjonen vokste med hele 12,4 %. Det betydde også at utslippene fra kraftproduksjonen steg med nesten en sjettedel, til 1,15 milliarder tonn, ifølge en Reuters-analyse

Hvis India skal kunne finansiere sin vekst med fornybar energi, er det avgjørende at vi lykkes med å mobilisere mer kapital til disse investeringene, i en verden der investorer nå ser ut til å trekke penger vekk fra fremvoksende markeder som India. 

Tellef Thorleifsson. administrerende direktør i Norfund

India trenger 233 milliarder dollar i investeringer, bare for å nå sine mål for utvikling av vind- og solenergi innen 2030, ifølge BloombergNEF

Vil allerede unngå tilsvarende 13 prosent av Norges årlige utslipp 

Denne siste investeringen er en del av samlede forpliktelser på 2,14 milliarder kroner i det første året av det nye klimainvesteringsfondet, som Regjeringen har sagt skal vokse til 10 milliarder kroner de neste fem årene (1 milliard fra Norfunds kapital og 1 milliard fra fondet. statsbudsjett hvert år). 

Den første årsrapporten for fondet, som ble operativt i fjor, viser at det har investert i prosjekter som vil gi samlede unngåtte utslipp på 6,2 millioner tonn CO2e per år*. Det tilsvarer 13 prosent av Norges årlige utslipp. 

Det siste prosjektet annonsert i dag er den tredje investeringen under Klimainvesteringsfondet med KLP som medinvestor. 

KLP har et mål om å øke klimavennlige investeringer med minst seks milliarder kroner hvert år. Vi er fornøyde med at vi med dette øker produksjonen av fornybar energi samtidig som det gir god avkastning til våre eiere. 

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP

* Unngåtte utslipp er beregnet i tråd IFIs metode: Methodological Approach for the Common Default Grid Emission Factor (2022) og tilhørende utslippsfaktorer: