Scatec og Norfund utvikler vannkraftverk i Malawi

Scatec, Norfund og partnere skal utvikle et 350 MW vannkraftverk i Malawi. Prosjektet vil øke forsyningssikkerheten, redusere energimangel og bidra til å sikre landet mot flom.

Scatec signerte i dag, på vegne av partnerskapet selskapet har med Norfund og BII, en bindende avtale med regjeringen i Malawi, EDF og IFC (Verdensbanken) om å utvikle vannkraftprosjektet Mpatamanga. – Dette er et viktig skritt videre i å utvikle vår portefølje av vannkraft i Afrika, og vi er stolte av at vi nå har ferdigstilt utviklingsplanene for dette prosjektet sammen med våre partnere, sier Terje Pilskog, administrerende direktør i Scatec.

Vannkraftverket, som vil ligge ved Shire-elven i Malawi, består av et 309 MW oppstrøms anlegg og et 41 MW nedstrømsanlegg. Anlegget vil kunne gi sårt tiltrengt energi når etterspørselen er høyest og øke stabiliteten i nettet i et land som i dag opplever hyppige strømbrudd.

– Utbygging av vannkraft som kan balansere ut rimelig, men ustabil, sol- og vindenergi er avgjørende for å kunne bygge ut en fornybar kraftsektor, og Malawi er avhengige av økt kraftproduksjon og mer stabil energitilgang for å utvikle arbeidsplassene som skal til for å bekjempe fattigdom.

Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund

Prosjektet har vært utviklet over lang tid av Norfund-eide SN Power, med støtte fra Norad. Norfund solgte i fjor SN Power til Scatec. Som del av avtalen, ble det inngått et partnerskap der Norfund beholdt 49% av selskapets portefølje i Afrika, og i juni gikk også det britiske søsterfondet BII inn i partnerskapet. I dette prosjektet vil partnerskapet sammen med EDF være majoritetsaksjonærer og eie 55 % av prosjektet, mens Regjeringen i Malawi vil eie 30 % og IFC 15 %.

Mpatamanga vil levere strøm til omtrent to millioner mennesker, og partnerne anslår at det vil unngå utslipp av 520 000 tonn CO2 per år. Kraftverket vil også bidra til å kontrollere elven og redusere fare for flom, som rammer Malawi stadig hyppigere. I januar ødela en flom som følge av den tropiske stormen Ana ifølge FN mer enn 70 000 hektar med avlinger, tilhørende mer enn 90 000 husstander, noe som også svekket Malawis matsikkerhet ytterligere.

– Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er å se klima- og utviklingspolitikken i sammenheng. Gjennom effektiv bruk av offentlige støtte til utvikling av fornybar energi, bidrar vi til å unngå utslipp og øke energitilgangen. Samtidig økes Malawis evne til klimatilpasning, og det styrker matsikkerheten

utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Les mer: